anh huong cua erp trong doanh nghiep

Những Ảnh Hưởng Của ERP Trong Doanh Nghiệp

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là một tập hợp nhiều nguồn lực khác nhau trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp thành một hệ thống máy tính duy nhất để đáp ứng các nhu cầu của tất cả các phòng ban khác nhau của doanh nghiệp hoặc tổ chức đó.