6 li do nen thue tu van erp

6 Lý Do Nên Thuê Tư Vấn ERP

Thông thường, bạn quá gần với dự án để thấy được bức tranh lớn hơn hoặc bạn chỉ tập trung vào cải cách hoạt động tổ chức. Một bên thứ ba có thể cung cấp một viễn cảnh mới mẻ và xem xét kế hoạch dự án ERP của bạn để đảm bảo nó sát thực tế và bao gồm tất cả các thành phần cần thiết.

quan ly hang ton kho trong erp san xuat

Quản Lý Tồn Kho ERP Sản Xuất Là Gì?

Kiểm soát hàng tồn kho là rất quan trọng cho một hoạt động sản xuất thành công. Các nhà sản xuất cần biết họ có trong kho những gì, ở đâu và nếu họ cần nhiều hơn: nếu hàng tồn kho đang nằm trong kho bụi bặm, thì đó không phải là doanh thu lợi nhuận.