tai chinh voi ERP

Đơn Giản Hóa Hồ Sơ Tài Chính Với ERP

Khi đề cập đến ERP các doanh nghiệp thường chú trọng đến sản xuất, tồn kho và năng suất sản xuất. Thường ít hay đề cập đến những vấn đề tài chính và các mối liên hệ liên quan đến quản trị tài chính. Thêm vào đó, ERP có thể giúp đơn giản hóa các báo cáo tài chính.

loi ich erp 01

Lợi Ích Khi Triển Khai ERP

ORACLE ERP chuyên sâu giải các bài toán quản trị sản xuất. Bởi lẽ quản trị sản xuất là phần tương đối phức tạp, khó kiểm soát khi không có các công cụ hỗ trợ, và đối với ORACLE ERP chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề nhức nhối hiện đang tồn tại trong doanh nghiệp của bạn.

quan tri thong minh 01

Business Intelligence – BI

Thông thường, khi Ban lãnh đạo tổ chức/Doanh nghiệp cần các thông tin để thống kê, phân tích để quản lý doanh nghiệp của mình và đưa ra những quyết định đồng thời, phương pháp truyền thống là họ sẽ yêu cầu các bộ phận hỗ trợ (thường là các phòng ban tài chính) để đưa ra các báo cáo.

that bai khi trien khai erp 01

Tại Sao Triển Khai Erp Thất Bại?

Doanh nghiệp đang tiếp tục tìm kiếm các công nghệ hoạch định nguồi lực như một giải pháp cho chiến lược và những thách thức kinh doanh chiến thuật. Tuy nhiên việc lựa chọn giải pháp ERP thường trở thành thách thức mới.