quan ly hang ton kho trong erp san xuat

Quản Lý Tồn Kho ERP Sản Xuất Là Gì?

Kiểm soát hàng tồn kho là rất quan trọng cho một hoạt động sản xuất thành công. Các nhà sản xuất cần biết họ có trong kho những gì, ở đâu và nếu họ cần nhiều hơn: nếu hàng tồn kho đang nằm trong kho bụi bặm, thì đó không phải là doanh thu lợi nhuận.