that bai khi trien khai erp 01

Tại Sao Triển Khai Erp Thất Bại?

Doanh nghiệp đang tiếp tục tìm kiếm các công nghệ hoạch định nguồi lực như một giải pháp cho chiến lược và những thách thức kinh doanh chiến thuật. Tuy nhiên việc lựa chọn giải pháp ERP thường trở thành thách thức mới.