6 li do nen thue tu van erp

6 Lý Do Nên Thuê Tư Vấn ERP

Thông thường, bạn quá gần với dự án để thấy được bức tranh lớn hơn hoặc bạn chỉ tập trung vào cải cách hoạt động tổ chức. Một bên thứ ba có thể cung cấp một viễn cảnh mới mẻ và xem xét kế hoạch dự án ERP của bạn để đảm bảo nó sát thực tế và bao gồm tất cả các thành phần cần thiết.