Categories: Tin ERP

SỰ THAY ĐỔI VỀ ERP NGÀY NAY

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hiện nay là khác xa với các hệ thống cồng kềnh và tốn kém của quá khứ. Với sự phát triển của công nghệ đám mây, di động, và máy học, sự tiến triển của ERP đã trở thành một biểu tượng của thời đại vì nó cần cho yêu cầu doanh nghiệp.

Các phương pháp tiếp cận ERP truyền thống thường rất khó thực hiện và mất nhiều tháng để tích hợp hiệu quả với các hệ thống và quy trình hiện có. Thông thường, chỉ có các doanh nghiệp lớn có quỹ để thực hiện ERP. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp áp dụng ERP chủ yếu tập trung vào tài chính và kế toán nhưng ít được chú ý đến phần còn lại của hoạt động kinh doanh.

Và khi phát triển theo yêu cầu, giải pháp ERP hiện đại không dễ dàng để có thể được tùy chỉnh có hiệu quả cho các yêu cầu cụ thể của công ty. Điều này không chỉ giới hạn trong ERP mà còn cho nhiều hệ thống CNTT khác vào thời điểm đó. Trong hai thập kỷ qua, ERP đã được xem như là chỉ những người có thể đủ khả năng và có sự kiên nhẫn và nguồn lực thì mới đảm bảo thực hiện hiệu quả.

Một xu hướng mới

Trong vài năm qua, những điều trên đã thay đổi. Đã có một sự thay đổi  trong ERP không chỉ vì những gì nó có thể làm cho một tổ chức mà còn phản ánh nó đã được phát triển để phù hợp hơn với xu hướng hiện tại và cách tiếp cận với doanh nghiệp.

Có quan niệm cho rằng ERP như một bức tranh về người khổng lồ di chuyển chậm chạp. Nhờ vào tầm quan trọng thay đổi dữ liệu và nâng cao nhận thức về những gì ERP có thể cung cấp, quan niệm trên không còn nữa.

Điều này có thể được hiểu là công nghệ đã thâm nhập mọi khía cạnh của doanh nghiệp. Ngay cả CIO (Chief Information Officer-giám đốc CNTT) cũng không còn là trách nhiệm quản lý phần cứng và phần mềm bên trong tổ chức nữa, và một phần không thể thiếu cho sự thành công của CIO là khi đề cập đến những đổi mới mới cho lợi thế cạnh tranh. Với doanh nghiệp hiện đại di chuyển ra khỏi các cách thức đơn lẻ, ERP có một phần quan trọng trong việc đảm bảo có sự hợp tác và hội nhập diễn ra giữa các hệ thống.

Tái tạo doanh nghiệp

Sự nắm bắt nhanh nhẹn phát triển của doanh nghiệp đi cùng với sự thay đổi hướng tới môi trường số, do đó ERP là thiết yếu cho điều này. Các công ty phải hoạt động khi có các thông tin thực (real-time) nếu họ muốn phân biệt mình, đưa ra các quyết định kịp thời phù hợp với tình hình doanh nghiệp nhằm tiếp tục đẩy mạnh doanh nghiệp phát triển.

ERP đã ngày càng hiện đại hóa, linh hoạt hơn giúp cho người ra quyết định thực hiện công việc của họ hiệu quả hơn bằng cách để họ tập trung hơn vào việc thực hiện chiến lược hơn là tích hợp hệ thống các thông tin đơn lẻ.

ERP giữ cho tất cả các thành phần chạy ổn định và phối hợp với nhau. Nhờ ảo hóa và điện toán đám mây, giá cả ERP cũng đã trở nên phải chăng hơn, ngay cả các công ty nhỏ có thể chọn những yếu tố quan trọng nhất đối với nhu cầu kinh doanh hiện tại của họ. Và bởi vì nó tập trung ít hơn vào việc chỉ quản lý sổ sách và tài khoản chi, ERP cũng có thể được tùy chỉnh tốt hơn để nhu cầu kinh doanh năng động hơn.

Môi trường kinh doanh với hệ thống ERP được tách ra khỏi nguồn gốc truyền thống của nó. Hãy chào mừng một thế giới doanh nghiệp nhanh nhẹn hơn, thích nghi và hiệu quả hơn.

[Total: 1  Average: 5/5]
Share
Published by
Nhu Quynh

Bài viết mới nhất

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Triển Khai ERP

Thông thường các dự án ERP thường kéo dài và tốn kém chi phí lớn.… Read More

3 months ago

Những Khó Khăn Khi Doanh Nghiệp Triển Khai ERP

Quản trị doanh nghiệp bằng hệ thống quản trị tổng thể ERP có lẽ không… Read More

3 months ago

4 Lợi Ích Của ERP Cho Doanh Nghiệp

Ngày nay, việc áp dụng các phần mềm vào hệ thống quản lý đã giúp… Read More

3 months ago

Tại Sao Hệ Thống ERP Quan Trọng Với Doanh Nghiệp?

Cùng với sự phát triển, mở rộng quy mô của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp… Read More

3 months ago

Các yếu tố ảnh hưởng chi phí triển khai phần mềm ERP

Kinh phí khi triển khai phần mềm ERP có rất nhiều vấn đề doanh nghiệp… Read More

3 months ago

Doanh Nghiệp Nào Nên Triển Khai Phần Mềm CRM?

Khách hàng chính là nhân tố tạo nên sự thành công của một doanh nghiệp.… Read More

4 months ago

This website uses cookies.