Categories: Tin ERP

QUÁ TRÌNH TÁI THIẾT KẾ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (BPR)

Các quá trình là những cách để thực hiện công việc. Tất cả các doanh nghiệp đều chạy trên các quy trình, mặc dù trong nhiều trường hợp, các quy trình là không thường xuyên, rải rác và không hiệu quả.

Quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ (BPR) nhằm mục đích hợp lý hóa và tự động hoá quy trình càng nhiều càng tốt để làm cho công việc kinh doanh chạy trơn tru hơn và có lợi. Đây là một thành phần quan trọng của việc cài đặt một hệ thống ERP và nó cũng áp dụng cho việc thiết lập một hệ thống CRM.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng không phải mọi quá trình kinh doanh đều có thể tự động hóa được. Nhiều quy trình có các biến có thể cho phép tự động thành công. Những yếu tố khác, chẳng hạn như phân tích ra quyết định, đòi hỏi cần yếu tố con người để vận hành thành công.

Các quy trình vận hành có thể, và nên, được tự động, nhưng cốt lõi của các quy trình vẫn là con người. BPR bắt đầu với các quy tắc kinh doanh. Đây là những điều kiện mà quy trình đáp ứng và hệ thống có thể hành động. Các quy tắc là nền tảng của quá trình BPR và một trong những công việc đầu tiên của BPR là trích xuất và soạn thảo các quy tắc.

Các quy tắc kinh doanh thường được thể hiện như câu IF-THEN-ELSE hoặc CASE. Mặc dù chúng có thể được nhúng vào trong mã, tốt hơn là tách chúng ra để chúng có thể được sửa đổi mà không ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình. Nội quy được lưu giữ trong một module riêng biệt và gọi khi cần thiết bởi các chương trình chính.

Một khi các quy tắc đã được trích xuất, bước tiếp theo là lập bản đồ quy trình hiện có. Thông thường điều này được thể hiện dưới dạng biểu đồ để làm rõ mọi thứ.

Bước tiếp theo là xác định đầu vào và đầu ra của quy trình. Bạn cần liệt kê tất cả mọi thứ bắt đầu vào tiến trình, bao gồm (các) nguồn của nó và hiển thị mọi thứ xuất hiện. Đầu vào và đầu ra có thể phức tạp, nhưng điều quan trọng là bạn phải dò tìm tất cả mọi thứ và đưa nó vào biểu đồ của bạn.

Kết hợp với nhau, điều này cho bạn một bức tranh về quá trình hiện tại. Các quy trình có khuynh hướng phát sinh nội bộ mà không liên quan đến logic hoặc không hoàn chỉnh.

Vấn đề rõ ràng hay không, bạn cần phải kiểm tra các biểu đồ một cách cẩn thận cho các điểm rắc rối và đặt dòng chảy sao cho có thể được thực hiện mượt mà hơn. Tìm kiếm các bản sao, các bước không cần thiết và các vấn đề khác. Ngoài ra hãy chắc chắn rằng tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra được hạch toán.

Đôi khi bạn sẽ phải vẽ hai hoặc ba lần lặp của biểu đồ để tìm ra tất cả các phương án, chỉ cần giữ nó cho đến khi bạn có một biểu đồ tốt đẹp, mịn màng mà mô tả tất cả các bước trong quá trình và tất cả các trạng thái quy trình có thể.

Một khi bạn đã có bảng xếp hạng của bạn, bước tiếp theo là để thực hiện các quy trình. Đây thường là một quá trình tư vấn mà bạn dành thời gian để giải thích cho mọi người về cách các quy trình mới sẽ làm việc và những lý do cho sự thay đổi này. Bạn có thể phải thuyết phục người dùng. Mọi người sẽ tạo ra hoặc phá vỡ các quy trình mới của bạn và điều quan trọng là phải làm cho họ ở bên bạn.

Cuối cùng, theo dõi trên các quá trình như thời gian đi về. Quá trình có xu hướng thay đổi của riêng mình miễn là những thay đổi cũng được tích hợp và ổn định.

[Total: 0  Average: 0/5]
Share
Published by
Nhu Quynh

Bài viết mới nhất

Quy Trình Đánh Giá Và Lựa Chọn Phần Mềm ERP

Đánh giá và lựa chọn các gói ERP là tiêu chí cần thiết để triển… Read More

2 months ago

Mục Tiêu Và Phạm Vi Ứng Dụng ERP 2020

Ngày nay song song với sự phát triển của doanh nghiệp là quá trình ứng… Read More

2 months ago

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Triển Khai ERP

Thông thường các dự án ERP thường kéo dài và tốn kém chi phí lớn.… Read More

5 months ago

Những Khó Khăn Khi Doanh Nghiệp Triển Khai ERP

Quản trị doanh nghiệp bằng hệ thống quản trị tổng thể ERP có lẽ không… Read More

5 months ago

4 Lợi Ích Của ERP Cho Doanh Nghiệp

Ngày nay, việc áp dụng các phần mềm vào hệ thống quản lý đã giúp… Read More

6 months ago

Tại Sao Hệ Thống ERP Quan Trọng Với Doanh Nghiệp?

Cùng với sự phát triển, mở rộng quy mô của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp… Read More

6 months ago

This website uses cookies.