Phân Hệ Quản Trị Tồn Kho

Quản lý tồn kho trong ERP bao gồm việc quản lý từ lúc xây dựng nên bộ mã của vật tư, hàng hóa cho đến việc quản lý những giao dịch phát sinh của vật tư, hàng hóa đó và hệ thống kho bãi cũng như các chính sách tồn trữ của nó. Phân hệ quản trị tồn kho là một trong những phân hệ xương sống, cốt lõi của hệ thống ORACLE ERP.

Các DN thường mong muốn phân hệ quản trị tồn kho (Inventory management) sẽ giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn giá trị hàng tồn kho của mình cũng như tăng vòng quay hàng tồn kho để tăng vòng quay vốn.

Với ORACLE ERP sẽ cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình tồn kho tại công ty, làm tăng khả năng kiểm soát, giảm thiểu chi phí hàng tồn kho, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của khách hàng với các chức năng sau:

Tong quan quy trinh quan ly kho

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn sử dụng phân hệ quản trị tồn kho (INV)

Quản lý hệ thống kho

 • Hệ thống kho trong ORACLE ERP được quản lý theo dạng đa cấp. Bắt đầu từ một nhà máy, công ty đến từng kho trong hệ thống và chi tiết hơn nữa là quản lý đến các khu vực, vị trí trong kho nếu DN có nhu cầu quản lý.
 • Bộ mã vật tư, hàng hóa thống nhất, linh hoạt, tránh bị trùng lấp mã
 • Hệ thống ORACLE ERP cho phép linh động khai báo bộ mã vật tư, hàng hóa do cấu trúc mã bao gồm nhiều phân đoạn và kiểu dữ liệu của từng phân đoạn do người sử dụng tự định nghĩa.

Lưu trữ nhiều thông tin vật tư, hàng hóa

 • Trong hệ thống ORACLE ERP hàng hóa được lưu trữ kèm theo thông tin quản lý bao gồm: kích thước, trọng lượng, thể tích; thời gian mua hàng, nhận hàng, có cần kiểm nghiệm hay không; thời gian sản xuất và một số file đính kèm (bản vẽ, thông số kỹ thuật, hình ảnh…).
 • Ngoài ra còn có một số vùng cho phép người sử dụng mở rộng để khai báo thêm các thông tin cần quản lý theo đặc thù của DN.

Phân nhóm vật tư, hàng hóa nhiều chiều

 • Do DN thường muốn chuyển tải thông tin cần quản lý, thông tin phục vụ thống kê vào bộ mã, gây khó khăn cho việc xây dựng bộ mã vật tư, hàng hóa thì với hệ thống ERP, một phần thông tin đó được chuyển vào quản lý trong khái niệm phân nhóm. Ví dụ, cùng một mặt hàng, bộ phận kế toán có nhu cầu phân nhóm theo nguồn gốc, phòng kinh doanh phân theo mức độ tiêu thụ, bộ phận sản xuất lại phân theo góc độ của qui trình sản xuất. Với ORACLE ERP, tất cả các nhu cầu phân loại khác nhau của từng phòng ban đều được đáp ứng.

Hệ thống đơn vị tính qui đổi linh động

 • Đơn vị tính của hàng hóa khi nhập kho khác với khi xuất kho là điều bình thường. Vì thế, hệ thống ORACLE ERP cho phép người sử dụng tự định nghĩa các đơn vị tính và công thức qui đổi giữa chúng.

Kiểm soát hàng tồn kho

 • Tùy theo từng loại mặt hàng mà DN xác định mức độ kiểm soát tương ứng. Mặt hàng càng giá trị càng cần quản lý chi tiết và chặt chẽ. Hệ thống ORACLE ERP cung cấp nhiều cách kiểm soát vật tư, hàng hóa: quản lý phiên bản (nếu cùng một mặt hàng nhưng có sự thay đổi nhỏ thì có thể dùng phiên bản của vật tư để theo dõi, tránh việc khai báo mã mới không cần thiết và cũng giữ được lịch sử thay đổi của mặt hàng); quản lý theo lô (lô vật tư, ngày hàng hóa nhập kho, theo đơn hàng nào, nhà cung cấp nào); quản lý theo số serial; quản lý vị trí trong kho.

Giao dịch kho tức thời, chính xác về lượng và giá trị

 • Các giao dịch kho chuẩn đều được định nghĩa sẵn trong hệ thống ORACLE ERP. Vấn đề quan trọng ở đây là nghiệp vụ phát sinh phải được ghi nhận tức thời vào hệ thống. Việc ghi nhận không mất nhiều thời gian, lại mang tính kế thừa và kiểm soát bởi hầu hết giao dịch nhập xuất đều căn cứ trên một nguồn cụ thể. Ví dụ nhập kho mua hàng, thông tin để ghi nhận nhập kho được kế thừa thông tin từ đơn hàng, vừa giảm công nhập liệu và tăng tính đối chiếu và kiểm soát. Đồng thời, do giao dịch nào cũng đều đi kèm số lượng và giá trị nên tại bất cứ thời điểm nào, khi nhìn vào tồn kho, DN cũng thấy được cả lượng tồn và giá trị tồn.
 • Tính chính xác trong giao dịch kho thể hiện ở chỗ nếu việc ghi nhận nhập xuất sai thì người sử dụng chỉ có thể làm giao dịch điều chỉnh mà không được sửa đè lên dữ liệu cũ. Điều này giúp lãnh đạo có thể tin vào số liệu tồn kho của mình.

Nhiều phương pháp tính giá tồn kho

 • Hệ thống ORACLE ERP cung cấp nhiều lựa chọn về cách tính giá tồn kho, tùy thuộc vào đặc thù của từng DN, như cách tính FIFO, LIFO, giá bình quân (thời điểm hoặc theo kỳ), giá kế hoạch. Khi đã thiết lập cách tính giá vào hệ thống thì hệ thống sẽ tự động tính giá vật tư, hàng hóa tức thời theo phương pháp đã chọn để bất kỳ thời điểm nào DN cũng có con số về giá trị tồn kho của mình.

Chính sách tồn trữ

 • Phân hệ tồn kho cho phép người quản lý thiết lập chính sách tồn trữ. Ví dụ, DN có thể áp dụng chính sách tồn kho tối thiểu-tối đa cho vật tư, nguyên liệu phụ, giá trị nhỏ không cần quản lý chặt chẽ; khi kho xuống dưới mức tồn tối thiểu, hệ thống sẽ cảnh báo để yêu cầu mua thêm hàng. Đối với nguyên liệu nhập khẩu có thể áp dụng chính sách về điểm đặt hàng tối ưu.

Hạch toán tự động trong ERP

 • Tương tự như các phân hệ khác trong ORACLE ERP, quản lý kho hàng cũng tích hợp chặt chẽ với kế toán. Tất cả các giao dịch phát sinh đều được kế toán định nghĩa các tài khoản hạch toán đi kèm. Chính vì vậy, trong thao tác nhập/xuất, nhân viên chỉ cần chọn đúng giao dịch cần ghi nhận thì hệ thống sẽ tự động phát sinh định khoản tương ứng. Yếu tố này cũng giảm tải cho kế toán.
 • Quản lý kho hàng là một trong những phân hệ cốt lõi của ERP mà DN cần đầu tư nhiều công sức. Nền tảng ban đầu của nó là việc xây dựng bộ mã và tiếp theo đó là thay đổi các qui trình làm việc để phù hợp với yêu cầu của hệ thống mới. Vai trò tư vấn ở đây là giúp DN xây dựng mô hình nền tảng phù hợp với hoạt động của DN để đảm bảo tận dụng hết khả năng của hệ thống ERP, phục vụ yêu cầu hiện tại và hướng phát triển trong tương lai, góp phần vào sự thành công của một dự án ERP.

Tham khảo thêm Phân Hệ Kế Toán Tài Chính

This website uses cookies.